Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-14 16:05:32

PEN Concept Group AB: PENs dotterbolag avbryter företagsrekonstruktion och ansöker om konkurs

PEN Concept Group AB ("PEN" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen i Bolaget idag beslutat att avbryta företagsrekonstruktionen för dotterbolagen PEN Interiör AB och PEN Products AB och ansöker om konkurs. Beslutet om konkurs baseras på totalt försäljningsbortfall och är hänförligt till effekterna av COVID-19 (coronaviruset) påverkan i verksamheten.

PENs dotterbolag PEN Interiör AB och PEN Products AB har sedan den 23 mars 2020 befunnit sig företagsrekonstruktion. Styrelsen har noggrant analyserat dotterbolagens framtida försäljningsmöjligheter och dess ekonomiska utveckling. Styrelsen bedömer att det råder ett totalt försäljningsbortfall för det innevarande verksamhetsåret. Trots att bolagen under perioden vidtagit ett antal försäljningsdrivande åtgärder samt kostnadsbesparingar inom ramen av företagsrekonstruktion kan bolaget konstatera att åtgärderna inte är tillräckliga. Bolaget har heller inte lyckats att erhålla någon finansiering för att kunna övervintra dotterbolagen. Styrelsen ser tyvärr ingen annan utväg än att ansöka dotterbolagen i konkurs den 15 april 2020 vid Jönköpings- och Växjös tingsrätt. Efter dotterbolagens konkurser kommer moderbolaget förtsätta att bedriva delar av relaterad affärsverksamhet.

"Det är djupt beklagligt att styrelsen tvingats ta detta beslut. Speciellt för våra leverantörer och samarbetspartners som direkt drabbas av detta", säger styrelseordförande Robert Wu.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Robert Wu, Styrelseordförande, Pen Concept Group AB
Epost: robert.wu@pen.se
Telefon: 0735-630 935

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/04-2020.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEN Concept Group AB