Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-15 11:10:25

SelectImmune Pharma AB (publ): Nya studier i djurmodell visar att SelectImmunes immunoterapi fungerar även mot antibiotikaresistenta bakterier

Betydelsen av immunsystemet för kroppens försvar mot infektioner har sällan varit så uppenbar som nu. Ett väl balanserat immunsvar skyddar mot bakterier och virus och minskar risken för sjukdom. Samtidigt har det blivit tydligt för alla att immuniteten är både vän och fiende. Ett överdrivet immunsvar som löper amok kan bli dödligt för att kroppens normala immunbalans slås ut.

SelectImmune utvecklar nya läkemedelskandidater som förstärker den skyddande immuniteten och som motverkar de destruktiva delarna av immunsystemet. Vi har identifierat molekylära ''knappar'' som reglerar immunsvarets  storlek och kvalitet och specifika verktyg för att kontrollera deras effekter.

Nya resultat i djurstudier visar nu att immunterapin inte bara minskar den skadliga inflammationen men också ökar avdödningen av bakterier i infekterad vävnad. Antalet bakterier minskade snabbare hos djur som behandlats med immunoterapi än i obehandlade kontroller. Effekten är jämförbar med den man ser vid antibiotikabehandling.

Vi har nu visat att även antibiotikaresistenta bakterier är känsliga för denna nya behandling. Bakterierna försvinner snabbare från vävnaderna, till och med inom 24 timmar i vissa fall, och vävnaderna blir friska inom en vecka.

Dessa fynd är oväntade, eftersom immunoterapi ofta trycker ner patientens immunförsvar och ökar risken för infektioner, till exempel hos cancerpatienter. Vi ser stora möjligheter att erbjuda denna mer precisa immunoterapi som ett komplement vid behandlingen av bakteriella infektioner och nu även som ett alternativ när antibiotika inte fungerar på grund av resistens hos bakterierna.

''Effekten på antibiotikaresistenta bakterier är oerhört viktig och pekar på behandlingsalternativ som är både nydanande och realistiska'' säger Catharina Svanborg, stryrelseordförande.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 70 591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)