Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-24 12:25:21

IDL Biotech AB: Beckman Coulter erhåller globalt försäljningsansvar

IDL Biotech tecknar nytt distributionsavtal med Beckman Coulter som ger distributören globalt försäljningsansvar för bolagets tumörmarkörer på den manuella plattformen ELISA.

"Beckman Coulter har varit en av IDL Biotechs mest framgångsrika distributörer för tumörmarkörer, och har under lång tid sålt produkterna i Tjeckien och Slovakien. Genom att Beckman Coulter nu övertar de globala distributionsrättigheterna för bolagets tumörmarkörer kan vi intensifiera vårt fokus på snabbtester och automatisering. Samtidigt ger det Beckman Coulter möjligheten att bredda sin produktportfölj inom tumörmarkörer" säger Charlotte Berg, VD i IDL Biotech.

IDL Biotech kommer fortsätta att producera tumörmarkörerna. Avtalet är globalt, exklusive den kinesiska marknaden, och gäller från 1 september 2020.

För ytterligare information kontakta:
 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB