Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-30 09:22:09

PEN Concept Group AB: PEN avbryter företagsrekonstruktion och ansöker om konkurs.

PEN Concept Group AB ("PEN" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen i Bolaget idag beslutat att avbryta företagsrekonstruktionen för PEN och ansöker om konkurs. Beslutet om konkurs baseras på totalt försäljningsbortfall och är hänförligt till effekterna av COVID-19 (coronaviruset) påverkan i verksamheten.

PEN Concept Group AB har sedan 23 mars 2020 befunnit sig i företagsrekonstruktion. Styrelsen har noggrant analyserat Bolaget och koncernens framtida försäljningsmöjligheter och dess ekonomiska utveckling. Styrelsen bedömer att det råder ett totalt försäljningsbortfall för innevarande verksamhetsår. Trots att bolaget under perioden vidtagit ett antal försäljningsdrivande åtgärder samt kostnadsbesparingar inom ramen av företagsrekonstruktion, kan bolaget konstatera att åtgärderna inte är tillräckliga. Bolaget har inte heller lyckats att erhålla finansiering för att kunna övervintra bolaget. Styrelsen ser ingen annan utväg PEN än att avbryta rekonstruktionen och att inge ansökan om att bolaget försätts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Robert Wu, Styrelseordförande, PEN Concept Group AB
Epost: robert.wu@oboya.cc
Telefon:0735-630 935

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

 

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/4-2020.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. 


 

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEN Concept Group AB