Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-06 08:31:33

Vindico Group AB: Komplettering: Årsredovisning för Vindico Group (publ) 2019

I det tidigare offentliggörandet av årsredovisningen fanns inte med upplysning om att det finns en notering i Revisionsberättelsen rörandet uttalande om fortsatt drift: Under rubriken "Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift", pekar revisorn på förhållanden som beskrivs i förvaltningsberättelsen.

Revisorns kommentar:

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen där det framgår att koncernen med all sannolikhet är beroende av ytterligare finansiering för att kunna fortsätta sin drift.

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB