Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-12 13:58:39

European Institute of Science AB: EURIS: Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

IDEON, Lund: Styrelseordförande Lars-Olof Hansson med närståendes röstandel i European Institute of Science AB har ökat från 4.7% till 5,1%. Röstandelen har såldes passerat flaggningsgränsvärdet 5%. Innehavet uppgår till 1 912 454 aktier av serie B.

Förändringen har skett i samband med nyteckning av 500 000 aktier av serie B samt den passiva flaggningsskyldighet som har skett i samband med att bolaget efter nyemission har registrerat 7 388 000 nya B-aktier hos bolagsverket, varvid det totala antalet aktier i bolaget ökat till 34 508 000 stycken (1 056 000 A-aktier samt 33 452 000 B-aktier).

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om European Institute of Science AB