Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-04 10:34:17

Biofrigas Sweden AB: Rättelse: Biofrigas Sweden AB – Årsredovisning 2019

Biofrigas Sweden AB publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: https://biofrigas.se/investor-relations/

Det ursprungliga meddelandet hade en felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biofrigas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Biofrigas Sweden AB