Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-04 09:04:37

Shortcut Media AB: Bond Street Film tilldelas avtal värt ca 3 Mkr per år, ca 12 Mkr över fyra års tid, tillsammans med Blomquist Communication

Bond Street Film har, tillsammans med Blomquist Communication, tilldelats ramavtal i Polismyndighetens nationella upphandling av film- och kommunikationstjänster. Avtalet väntas vara värt 3 Mkr per år i upp till fyra år, totalt upp ca 12 Mkr. 

Blomquist Communication har tilldelats ramavtal för film- och kommunikationstjänster i Polismyndighetens nationella upphandling av dessa tjänster. I samband med detta har Bond Street valts ut som partner kring filmproduktion. Ca 30-50% av den totala volymen i avtalet väntas avse filmprojekt som utförs av Bond Street. 

Blomquist och Bond Street tilldelades ramavtalet som högst rankad leverantör. Det innebär att alla förfrågningar från Polismyndigheten i första hand går till Blomquist och Bond Street.

Ingen annan anbudsgivare har överklagat upphandlingen, vilket innebär att Blomquist och Bond Street förväntas teckna ramavtal med Polismyndigheten. Så snart ramavtal har tecknats kommer detta att meddelas till marknaden.

- Vi är förstås väldigt glada över att ha valts som kommunikationspartner för Polisen. Polisen har varit lite av ett drömuppdrag för oss. Det här är ett samhällsviktigt uppdrag där bilden av Polisen och Polisens arbete kan tydliggöras och stärkas, säger Mikael Rubinsson, VD för Blomquist Communication. 

- Det är fantastiskt att vi på kort tid fått förmånen att tilldelas ännu ett stort, långsiktigt ramavtal inom offentlig sektor. Polismyndigheten är en spännande och viktig myndighet som vi ser mycket fram emot att arbeta för, i tätt samarbete med det ytterst kompetenta teamet på Blomquist, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades tio anbud in. Upphandlingen väntas enligt Polismyndigheten värd 3 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet väntas löpa, totalt upp till 12 Mkr över fyra års tid. Myndigheten uppger att volymerna på behovet kan variera och både överstiga samt understiga estimerade volymer.

 

Om Bond Street Film

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom segmentet. Det är också ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och svenska tävlingar. Sen 2020 finns varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB.

 

Om Blomquist Communication

Blomquist Communication är Sveriges äldsta ännu verksamma kommunikations- och reklambyrå, grundad 1932 av Sven O. Blomquist. Arbetar i första hand för uppdragsgivare från dagligvaruhandeln och med samhällskommunikation. Blomquist är en del av Worldwide Partners, ett av världens största nätverk av oberoende byråer. I nätverket finns 60 olika byråer som är experter inom olika områden och branscher. Mer information finns på www.blomquist.se

 

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

 

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB