Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-07 14:16:54

Provide IT Sweden AB: Årsredovisning 2019.04.01-2020.03.31

Provide IT Sweden AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 20190401-20200331. Under revisionen uppdagades det justeringar av mindre betydelser för helåret. Årsvinsten minskades med ca 55 TSEK vilket även medför mindre justeringar i balansräkningen. 

Se bifogad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se


Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration