Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-16 16:58:43

Transferator AB: Flaggningsmeddelande (korrigerat)

Transferator AB (Publ.) har fått kännedom om att en aktieägare, Guntis Brands, nått över tröskelnivån 25% av rösterna i Bolaget med ett innehav om 25,53% (24,86) av rösterna samt 15,81% (15,35) av kapitalet i Bolaget.

Korrigering genom tillägg av uppgift om röster före flaggning samt uppgift om kapitalandel före och efter flaggning.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB