Hem

More from the company

Publicerat: 2020-10-30 08:24:07

Amhult 2 AB: Amhult 2; Månadsrapport oktober, 10-2020

Första höstmånaden till ända och även om den har varit regnig har allt arbete flutit på bra.

I kvarter India pågår följande arbeten i hus B: Smide i tak på plan 5 är under montage. I hus C läggs råsponten på tak. I hus D pågår arbete med tegelpannor och plåtarbeten och mellanväggar är under montage. I hus E arbetas det med invändiga mellanväggar, målning och spackling. Utvändigt läggs tegelpannor och fasadarbete. Installationer invändigt samt tätskikt och plattsättning och golvläggning. Utvändigt färdigställs länkplatta mot garageramp.

När det kommer till kvarter Radarflyget 2 är nu samtliga hyresgäster på plats och även Apoteket har öppnat dörrarna för kunder.

Under oktober månad har vi också startat upp våra projekteringsmöten tillsammans med vår projekteringsgrupp där vi nu fokuserat arbetar med projektering av kvarter ST, numera benämnt "kvarter Spitfire". Vi använder oss fortsatt av Smideman Arkitekter som har borgat för en god helhet av gestaltningen i området. Den preliminära tidsplanen är att vi skall ha genomfört projekteringen fram till årsskiftet för att kunna lämna in ett bygglov första kvartalet 2021 och genomföra en upphandling med totalentreprenör under andra kvartalet 2021. Vi ser mycket fram emot detta nya kvarter som är ett av de större i området och som planeras för bostäder. Kvarteret kommer att uppföras på den tillfälliga parkeringen som vi idag ser mitt emot Willys huset. 

I slutet på månaden har Amhult 2 genomfört ett ordinarie styrelsemöte för perioden där bland annat delårsrapport 03 2020 har godkänts. Publicering av delårsrapport sker den 4 november.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration