Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-05 15:26:00

Klimator AB: Klimator startar förstudie för nytt kundsegment

Genom forsknings- och innovationsprojektet "Tåg i tid" kommer Klimator AB att inleda en förstudie tillsammans med Trafikverket och Luleå tekniska universitet. Syftet är att utöka möjligheterna till att klarlägga och fördjupa kunskaperna om hur en förbättrad information om väder och friktion kan användas för trafikledning. Klimator erhåller 1 miljon kr som ersättning för sitt arbete i projektet, som påbörjas inom kort.

VD Torbjörn Gustavsson säger:  Projektet "Tåg i tid" visar på ännu en potential för våra egenutvecklade produkter. Jag tror vi är många som under de senaste åren känt frustration över försenade tåg och genom detta unika projekt kan tillförlitlighet i järnvägsnätet förbättras avsevärt. Jag ser stor potential i att Järnvägsindustrin kan bli ett nytt, stort kundsegment för Klimator.

 

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

                                          

Denna information är sådan information som Klimator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020.

 

Om Klimator. Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.


Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-05 15:26 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Klimator AB

Prenumeration