Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-10 16:39:08

Shortcut Media AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Shortcut Media AB (publ.) 10 november 2020

Idag 10 november 2020 höll Shortcut Media AB (publ.) extra bolagsstämma. Stämman beslutade i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Styrelsen har därmed fått bemyndigande att emittera maximalt 500 000 teckningsoptioner (TO) i incitamentssyfte samt att emittera maximalt 250 000 aktier eller TO för förvärv av aktier i dotterbolag.

Totalt deltog ägare som företrädde 3 843 550 aktier på stämman, motsvarande 38,1% av utestående antal aktier samt röster.

 • Bolagsstämman beslutade om utgivande av maximalt 500 000 st TO i incitamentssyfte. Följande villkor gäller för ovan nämnda incitamentsprogram:
  • Personerna som omfattas ska ges möjlighet att förvärva maximalt 100 000 st TO vardera
  • Lösenpriset för TO ska vara 4 Kr per aktie
  • Optionspriset för respektive TO uppgår till marknadsvärdet, 0,72 Kr per option. Marknadsvärdet ska erläggas av respektive tecknare
  • Löptiden på TO ska vara 24 månader
  • TO kan utnyttjas för att teckna aktier i Shortcut Media under tre veckor i slutet av löptiden
  • Utgivandet av TO kommer att tillföra koncernen upp till 390 000 Kr, vilket då primärt kommer användas för att öka ägarandelen i dotterbolag
  • Vid utnyttjandet av TO kommer koncernen att tillföras upp till 2 Mkr 2022, vilket då primärt kommer att användas för förvärv och andra offensiva satsningar
  • Maximal utspädning från programmet är 4,96%
 • Bolagsstämman beslutade vidare om emission av aktier eller utgivande av TO som del av förvärv av återstående aktier i dotterbolaget Oddway Film & Television AB
  • Maximalt totalt 250 000 st SMG-aktier och/eller TO får emitteras som del av affären.
  • Maximal utspädning är därmed 2,48%.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till den extra stämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida samt här. Styrelsens förtydligande inför den extra stämman finns även den på bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida samt här.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration