Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-13 08:51:37

Klimator AB: Klimator tecknar avtal med Norges ledande vinterentreprenör

Klimator har idag ingått ett femårigt avtal med den norska marknadsledande vinterentreprenören Mesta AS avseende tjänsten Road Status Information. Avtalet innebär en stegvis implementation av Road Status Information i Mestas verksamhet och kontraktsvärdet uppgår inledningsvis till 0,5 MSEK per år och till att vid full utrullning uppgå till 2,5 MSEK årligen.

"Det är glädjande att inviga täckningen av det norska vägnätet med våra högupplösta vägväderprognoser genom att ingå ett kommersiellt avtal med Norges ledande vinterentreprenör. I och med samarbetet med Mesta lanserar vi även helt nya algoritmer och klimatmodeller för sand och drevsnö, vilket tillför viktig funktionalitet för vinterentreprenörer verksamma i de allra nordligaste breddgraderna. Samarbetet är en del av Mestas strategiska satsning på att digitalisera och transformera sin verksamhet inom vinterväghållning. Avtalet med Mesta stärker vår position som marknadsledare inom digitaliserade beslutsstöd för vinterväghållning", säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance hos Klimator.

Om Road Status Information

Tjänsten Road Status Information är en Software as a Service-tjänst som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med Klimators avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta väglagsprognoser. Dessa prognoser gör det möjligt för vinterentreprenörer att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Inom vinterväghållning ligger det ett stort fokus på förebyggande åtgärder. Road Status Information ger sammanvägda prognoser med mycket hög detaljgrad vilket underlättar för vinterentreprenörer att planera och effektivisera sitt arbete. Det innebär i förlängningen kostnadsbesparingar på upp till 30 procent, ett minskat klimatavtryck genom reducerad saltning och säkrare vägar att färdas på.

Om Mesta AS

Mesta är Norges största entreprenadbolag och ägs av norska staten. Bolaget omsatte under 2019 cirka 4,3 miljarder NOK. Mesta har en marknadsandel i Norge på cirka 43 procent inom det största verksamhetsområdet som är drift och underhåll av vägnät, inom vilket bolaget har nästan 200 års erfarenhet. Andra verksamhetsområden är anläggning, specialproduktion (t.ex. fjäll- och tunnelsäkring) och elektroteknik.

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52


Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-13 08:51 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Klimator AB

Prenumeration