Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-13 11:54:52

Klimator AB: Klimator får order från Danmarks ledande vinterentreprenör

Klimator har idag fått en order från den danska marknadsledande vinterentreprenören HedeDanmark AS avseende tjänsten Road Status Information.  Ordern omfattar dels implementation och leverans av Road Status Information till HedeDanmarks verksamhet, dels att HedeDanmark kommer att distribuera Road Status Information till danska kommuner. Kontraktsvärdet uppgår inledningsvis till ca 0,5 MSEK per år och förväntas öka över tid i takt med att fler kommuner ansluter sig till tjänsten.

"Klimators strategiska satsning på Danmark tillsammans med HedeDanmark är vår mest avancerade lösning hittills och omfattar både statliga och kommunala bilvägar. Road Status Information är för den danska marknaden även förberett för cykelvägar. Något som är särskilt efterlängtat då cykelpendling är vanligt i Danmark. Ordern från HedeDanmark stärker vår position som marknadsledare i Norden inom digitaliserade beslutsstöd för vinterväghållning och blir också porten ut i Europa", säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance hos Klimator.

Om Road Status Information

Tjänsten Road Status Information är en Software as a Service-tjänst som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med Klimators avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta väglagsprognoser. Dessa prognoser gör det möjligt för vinterentreprenörer att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Inom vinterväghållning ligger det ett stort fokus på förebyggande åtgärder. Road Status Information ger sammanvägda prognoser med mycket hög detaljgrad vilket underlättar för vinterentreprenörer att planera och effektivisera sitt arbete. Det innebär i förlängningen kostnadsbesparingar på upp till 30 procent, ett minskat klimatavtryck genom reducerad saltning och säkrare vägar att färdas på.

Om HedeDanmark

HedeDanmark är Danmarks största privata entreprenadbolag. Bolaget omsatte under 2019 cirka 1,7 miljarder DKR och har cirka 800 anställda. Bolaget har 25 kontor fördelat över hela Danmark, men har även kontor i Tyskland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Förenade Arabemiraten.

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52


Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-13 11:55 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Klimator AB

Prenumeration