Hem

More from the company

Publicerat: 2020-11-24 13:38:30

Amhult 2 AB: Månadsrapport november, 11-2020

November månad och vi var mycket nöjda med att i början av november publicera vår kvartalsrapport för perioden januari-september 2020. 

Rapporten redovisade att intäkterna för perioden uppgick till 36 543 (34 258) TSEK och att resultatet för perioden uppgick till 14 098 (12 136) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,06 (1,77) kronor per aktie. Ett gott resultat för periodens arbete.

Avseende kvarter Radarflyget 2 avslutades denna produktion i månadsskiftet augusti/september månad och kvarterets hyresgäster påbörjade sin verksamhet under oktober månad. Under perioden har produktion av parkeringsdäck i kvarter Radarflyget 2 pågått och denna beräknas färdigställd under sista kvartalet 2020.

På grund av den rådande pandemi situationen har Covid 19 rabatter utgetts för bolagets del med 314.668 kr till fyra hyresgäster i utsatta branscher i samband med den statliga hyresrabatten under perioden april-juni. Våra projekteringsmöten för Kvarter Spitfire löper på. Dessa sker numera digitalt (vilket samtliga våra möten gör i dessa dagar). Detta har visat sig fungera utmärkt och projekteringen ligger i fas med tidplan.Kvarteret kommer att uppföras på den tillfälliga parkeringen som vi idag ser mitt emot Willys huset. Likaså löper byggnationen i kvarter India på utan anmärkningar.

November har också drabbats av tråkiga fakta; smittspridningen av Covid-19 har tagit fart i en andra våg under hösten. Göteborgs-Posten rapporterar att den globala ekonomin är i ett känsligt läge, enligt Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman. Det är som tidigare tjänstesektorn, främst besöks- och resenäringen, som i första hand tar stryk. Industrin, skolor och byggproduktionen är än så länge inte påverkade i någon större utsträckning, enligt Nyman. Trots att coronakrisen under senhösten har börjat gå i fel riktning ser Nyman inte någon uppenbar risk för en fastighets- eller finanskris i Sverige. Nyman bedömer att Riksbankens åtgärder för att hålla nere räntenivåerna och förse finansmarknaden med likviditet motverkar en sådan utveckling. Efterfrågan för bostäder, lager och logistiklokaler ser stark ut, trots krisen, enligt Nyman, medan riskerna är känsligare för kommersiella fastigheter med detaljhandel, hotell och restauranger som hyresgäster. Vad gäller kontorsfastigheter står det fortfarande och väger. En faktor som avgör utvecklingen i denna nisch är bland annat hur jobba hemma-trenden utvecklar sig över tiden efter pandemin. Sverige hade ett starkt tredje kvartal, som en konsekvens att vi börjat återgå till lite mer normal aktivitet, vilket nu ser ut att få ett bakslag. Dock flaggar läkemedelsbolag för att de snart kan börja massproducera effektiva vaccin mot coronarivuset vilket utgör ett ljus i mörkret.

I ljuset av detta är det imponerande att Amhult 2:s hotellverksamhet fungerar väl och med en beläggning exempelvis under september på 75% och oktober på 83%. Vi har i princip inga vakanser på de kommersiella fastigheterna undantaget en mindre handelslokal. Samtliga våra bostadshyresgäster visar god betalningsmoral och vi har inte högre omsättning än tidigare på våra hyresrätter. I allt fungerar verksamheten utmärkt trots de underliga världsomständigheter vi lever i. 

På återhörande.
 
Maria Nord Loft
VD 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration