Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-25 12:04:18

Fleming Properties AB (publ): Fleming Properties AB Delårsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet juli – september 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 781 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 557 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 87,4 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 133 TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 1 133 TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 388 TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-09-30 till 130 000 TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,1 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,7 EUR

Perioden januari – juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 368 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 4 611 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,9 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 353 TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 2 666 TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 073 TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-09-30 till 130 000 TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,7 EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Oskar Wigsén, Business manager, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2020.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Fleming Properties AB (publ)

Prenumeration