Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-27 08:30:00

Genesis IT AB: Genesis IT AB: Delårsrapport januari - september 2020

KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2020

  MKR

  Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   16,6 (21,9)   16,6 (21,9)
  Rörelseresultatet uppgick till   4,6 (6,8)   4,7 (7,1)
  Resultat efter skatt uppgick till   4,0 (5,6)   3,9 (5,8)
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,4 (0,56)   0,39 (0,58)
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   12,64 (11,64)   13,71 (12,37)
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Projektet med att digitalisera och hantera SVT:s uthyrning av kostymer fortlöper enligt plan.

  • Bolaget har anställt Sven Wallgren som ny försäljningschef.

  • Genesis IT har fått i uppdrag att leverera iFenix affärssystem till Brålanda Trä AB
 

VÄSENTLIG HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Avtal har tecknats med bl.a. XL-BYGG Sten & Son, XL-BYGG Nybergs Ed, Vireserums Järn & Byggprodukter, Jaco Maskinservice & Nordemans Jernhandel.

 

KOMMENTAR FRÅN VD

God kundutveckling

 

För årets första nio månader rapporterar vi en omsättning om 61,7 (65,5) Mkr vilket jämfört med motsvarande period 2019 är en minskning med 3,8 Mkr, samtidigt som resultatet jämfört med föregående period ökar från 13,8 till 15,2 Mkr. Den minskade omsättningen kommer som en naturlig del av det omförhandlade avtalet med Mestergruppen, att vi trots detta kan leverera ett förbättrat resultat över nio månader beror på ett gediget och omfattande arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringar.
 

Verksamhet
Sommarmånaderna tillsammans med den pågående pandemin sätter naturligtvis någon form av prägel på bolagets aktiviteter. Utöver det faktum att vi lever med vissa försiktighetsåtgärder så ser vi dock med tillförsikt på framtiden och det känns riktigt roligt att kunna välkomna en av Genesis IT:s grundare, Sven Wallgren, tillbaka till organisationen som ny försäljningschef.

 

Vi har nu helt avvecklat vårt försäljningskontor i Stockholm och kommer således att bedriva vår verksamhet helt och hållet med utgångspunkt i Luleå. Vi har kunnat välkomna några nya butiker inom XL-BYGG kedjan som användare av iFenix och det känns även riktigt roligt att vi fått skriva avtal med bl.a. Nordemans Jernhandel (Bolist) och Brålanda Trä AB, som fram till helt nyligen varit en butik i Bolist-kedjan, men som under hösten går över till XL-BYGG. Avtalen ser vi som ett första steg i ett pågående arbete där vi hoppas kunna knyta fler butiker till oss inom de kedjor vi har avtal med.
 

Det är också mycket glädjande att iFenix sedan i slutet av juni är driftsatt hos vår majoritetsägare Stenvalls Trä. Det har varit, och är fortfarande, ett omfattande projekt som utöver införande av iFenix affärssystem även inneburit integrationsarbete gentemot lager och planeringssystem för träindustrin. Det känns naturligtvis bra att kunna knyta den formen av funktionalitet gentemot iFenix som agerar huvudmotor i en komplex lösning.
Sedan är det naturligtvis roligt att vi nu är i full gång med vårt projekt med SVT där vi har fått ett hedersamt uppdrag i att vara med och digitalisera en av de svenska kulturskatterna.

 

Hälsningar

Tommy Flink
VD, Genesis IT

 

 


Informationen är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-27 08:30 CET.

Anna Kinell

010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 35 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB

Prenumeration