Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-08 16:28:45

Alltainer AB: Alltainer AB (Publ): Handel i aktien startar fredag den 11 december

Pressmeddelande 2020-12-08

Handel i Alltainers aktie startar fredag den 11 december 2020 på Spotlight Stock Market. Noteringen av aktien har föregåtts av en nyemission där teckningsgraden blev 129 procent, vilket gjorde att styrelsen med anledning av överteckningen beslutade att nyttja den utfärdade övertilldelningsoptionen som gav bolaget möjlighet att utvidga emissionen.

Aktieägare som erhållit och betalt aktierna på likviddagen kommer att ha sina aktier på respektive aktiedepå eller VP-konto senast torsdag den 10 december 2020. Av teckningslikviden är 364 000 kronor ännu ej betald, men de som är sena med betalningen av aktierna kommer att erhålla aktier i takt med att betalning erläggs.  

Handel i Alltainers aktier möjliggörs den 11 december 2020 genom att en av huvudägarna Kesje Holding ApS ställt sina befintliga aktier till förfogande genom utlåning. Tecknade aktier i emissionen kommer att registreras så fort full likvid erhållits för aktierna. Då kommer dessa att återlämnas och tas upp till handel.

Antalet aktier tillgängliga för handel den 11 december 2020 är 5 312 500 stycken, varpå det vid registrering av emissionen tillkommer ytterligare 1 286 706 stycken. Det innebär att efter registrering av emissionen kommer antalet aktier att uppgå till 6 599 206 aktier. Aktiekapitalet kommer då att öka från 531 250 kronor till 659 920,60 kronor. Kvotvärdet är 0,10 kronor per aktie.

Utöver ovanstående ökning av antalet aktier kommer konverteringen av bryggfinansieringen från Fore C Asset Management AB medföra att det tillkommer ytterligare 166 666 aktier vilket ökar antalet aktier 6 765 872 och ökar aktiekapitalet med 16 666,60 kronor till 676 587,20 kronor. Dessa aktier kommer att tas upp till handel efter det att konverteringen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post: jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Alltainer AB

Prenumeration