Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-22 11:26:46

AppSpotr AB: Appspotr AB nyhetsbrev: Appspotr löser lån till Tillväxtverket

Appspotr löser ett tidigare lån till Tillväxtverket.

Appspotr har den 22 december löst ett lån på 276 178 kronor samt betalat upplupen ränta på 5784 kronor till Tillväxtverket.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AppSpotr AB

Prenumeration