Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-23 07:30:00

AppSpotr AB: Appspotr AB nyhetsbrev: Appspotr ingår avtal med första partnern i Tyskland och två kommuner i Sverige

Appspotr ingår avtal med Desrupt som blir första partnern på tyska marknaden samt två svenska kommuner.

Desrupt är en digital byrå som specialiserat sig på utveckling av mobila appar till företag och organisationer i Tyskland med no-code/low-code verktyg. 

Appspotrs partnernätverk är fram tills nu etablerat i åtta länder: Sverige, Norge, Storbritannien, Sri Lanka, Spanien, Sydafrika, Slovenien och Tyskland. Totalt har bolaget i dagsläget kundavtal med 18 stycken partners fördelade i dessa länder.

Utöver avtalet med den tyska partnern Desrupt har avtal även ingåtts med Kinda kommun och Ale kommun.

Sedan tidigare har bolaget meddelat att Appspotr-koncernen har kundavtal med mer än var tionde kommun i Sverige. Med Kinda kommun och Ale kommun ökar nu antalet kundavtal inom marknadsvertikalen offentlig sektor till totalt 54 stycken, fördelat på 33 stycken kommuner och 21 stycken kommunala bolag.

Av konkurrensskäl kommenteras inte det specifika avtalet i övrigt. För tillfället anses inte den enskilda affären vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.


*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AppSpotr AB

Prenumeration