Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-23 13:34:48

Alltainer AB: Alltainer AB (publ): Nyemission är nu registrerad

Pressmeddelande, 2020-12-23

Alltainer avslutade onsdag den 25 November 2020 sin nyemission som tillförde bolaget 10,3 MSEK före emissionskostnader. 

Emissionerna registrerades av Bolagsverket onsdag den 23 december 2020. Samtidigt registrerades kvittningsemission av lån.

Genom båda kontantemissionen och kvittningsemissionen har antalet aktier i Alltainer ökat med 1 453 372 stycken till totalt 6 765 872 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 145 337,20 kronor till 676 587,20 kronor.

Denna information är sådan information som Alltainer AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje

VD, Alltainer AB

Telefon: 0763-11 19 11

E-post: jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Alltainer AB

Prenumeration