Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-07 12:03:58

Prebona AB: VD köper aktier i Prebona

Prebona AB (publ) meddelar idag att Prebona’s VD Patrik Bernstein har köpt 15 000 aktier i bolaget.

-Jag ökar mitt innehav i Prebona på grund av min starka tro på bolaget och dess teknik samtidigt som jag ser ett långsiktigt engagemang i bolaget, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Prebona AB

Prenumeration