Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-08 16:20:02

Acosense AB: Acosense genomför remote installation vid bruk i Thailand

Acosense har tillsammans med en lokal aktör lyckats slutföra en instrumentinstallation helt och hållet på distans. Personal från Acosense nyttjade en digital kommunikationsplattform för att guida den lokala partnern genom hela installationsprocessen. Installationen är en framgång i ljuset av de begränsningar och restriktioner som Covid-19 medfört och innebär ökade möjligheter för fler installationer under 2021.

Instrumentet installerades på ett integrerat papper och massabruk där det kommer analysera masskoncentration efter kokaren.

"Ett fokusområde under 2020 har varit att arbeta fram en metodik där vi på ett säkert sätt kan installera våra instrument utan att fysiskt behöva befinna oss on site. Att vårt arbete nu resulterat i en lyckad remote installation är därför mycket glädjande. Nu ser vi framemot ytterligare affärer under 2021 där vi kan applicera och ytterligare förfina metodiken." säger Karl Nilsson, VD för Acosense

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration