Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-09 10:50:57

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspiras försäljning minskar med 15 % i januari

För januari 2021 uppgick försäljningen till 2 146 tkr (2 537 tkr) vilket motsvarar en minskning med 15 % jämfört med föregående år.

Månad              (tkr)

2020 2021 Procentuell förändring
Januari 2 537 2 146         -15 %
Februari 2 419
Mars 2 537
April 2 534
Maj   2 927  
Juni 2 726
Juli 2 970
Augusti    2 431
September 2 176
Oktober    2 242
November 2 133
December 2 376
 

Tidsplan för finansiell rapportering

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-14 Kvartalsrapport 1 2021

 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-09.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration