Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-12 13:00:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Rättelse av datum avseende publicering av Bokslutskommuniké 2020 (Helåret 1 januari - 31 december 2020, delårsrapport 4, 1 oktober - 31 december 2020)

I samband med arbetet med Kommunikén upptäcktes att den 21:a februari infaller en söndag. Rätt datum för publicering av Kommunikén är torsdagen 2021-02-18.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB

Prenumeration