Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-15 09:52:20

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspira levererar Grillost till Sibylla

Under februari månad inleds samarbete mellan Dalsspira mejeri och Sibylla (Nordic Fast Food AB). Samarbetet innebär att Dalsspira framöver kommer att producera Sibyllas nylanserade svenska Grillost-burgare. Grillosten kommer att ingå i en av Sibyllas rikstäckande menyer, gemensamt för rikstäckande menyer är att de skall finnas på samtliga enheter runt om i landet.

Första leveransen av grillost till Sibylla sker vecka 8 till ett ordervärde av ca 260 tkr, samarbetets omfattning förväntas uppgå till en årsvolym på ca 20 ton grillost. Årsvolymen kan jämföras mot en total försäljning av ca 35 ton grillost under 2020 för Dalsspira mejeri.

"Vi ser fram emot samarbetet med Dalsspira och är glada över möjligheten att utveckla vårt Gott utan kött-segment", säger Urban Lithell, försäljningschef på Sibylla.

Sibylla är en franchise kedja vilket innebär att de ca 146 restauranger runt om i landet drivs av enskilda företagare. För Sibyllakedjan är matens härkomst viktig och kedjan strävar efter att erbjuda mat med låg klimatbelastning utan att tumma på kvalitén. Där fyller Dalsspiras lokalproducerade produkter en viktig roll.

"Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet att leverera grillosten till Sibylla och ser samarbetet som strategiskt viktigt för att stärka Dalsspiras position på den svenska Grillostmarknaden", säger" VD Malin Jakobsson.

                

Tidsplan för finansiell rapportering

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-14 Kvartalsrapport 1 2021

 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-15.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration