Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-22 16:53:05

Calmark Sweden AB: Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina är nu registrerat

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att registreringen av dotterbolaget på Fastlandskina är godkänd av de lokala myndigheterna. Namnet på det nya bolaget är ???????(??)???? (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).

Som tidigare meddelats kommer det nya dotterbolaget att förläggas i Wuxi, ett tillväxtområde strax utanför Shanghai. Kontoret kommer att lokaliseras på I•Campus, Astra Zenecas hub för startupbolag inom life science. Här finns möjligheter till samarbeten med andra liknande bolag och lokala instanser med erfarenhet av registrering av utländska produkter i Kina.

Tillsammans med konsultfirman Nordic Match har Calmark nu också tagit fram ett informationsmemorandum (IM) för det "joint venture" som planeras att genomföras. Diskussioner med intresserade kinesiska investerare har inletts. 

"Vi är väldigt glada för det goda samarbetet med Nordic Match", säger Anna Söderlund, vd på Calmark. "Deras gedigna erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna, entreprenörsinriktning och stora passion för affärer är mycket värdefulla för oss i detta skede."

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Calmark Sweden AB

Prenumeration