Hem

More from the company

Publicerat: 2021-02-24 13:19:50

Amhult 2 AB: Amhult 2; Månadsrapport februari, 02-2021

Den 11 februari avhölls i Amhult 2 styrelsemöte där bokslutskommuniké 2020 godkändes.

Det kan konstateras att 2020 har bjudit på en händelseutveckling som varit svår att planera för. Det är nästintill omöjligt att kunna förutse hur våra liv och värld kunde påverkas på det märkliga sätt som har skett med anledning av Covid-19 pandemin. Det kan också konstateras att avseende den första och andra virusvågen i Göteborg så har det varit ett hårt slag för besöksverksamheten som sett ett betydande tapp av gästnätter. Därför är det extra tillfredsställande att Amhult 2:s trots detta har en god snittbeläggning på 66% för hotellverksamheten år 2020. Våra hotellrum är minilägenheter och har visat sig vara en attraktiv produkt och pekar på bolagets fingertoppskänsla och stabila affär, och även om den kommande konjunkturperioden får betecknas som fortsatt instabil så är bedömningen att blygsamma förbättringar sker.

Under sista kvartalet har kvarter Radarflyget 206:2 i sin helhet färdigställts och genererar intäkter vilket har påverkat resultatet.

Intäkter uppgick för räkenskapsåret 2020 till 51 572 (46 813) TSEK.

-Årets resultat efter skatt är 43 879 (20 327) TSEK.

-Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 6,41 (2,97) kr per aktie. Med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför     byggnation av Amhult Centrum, etapp II föreslår styrelsen ingen utdelning.

-Substansvärde per aktie är 91,64 (85,23) kr.

-Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 103,77 (95,83) kr.

Vi kan trots den pågående pandemin rapportera ett gediget resultat om 43 879 TSEK för Amhult 2 koncernen. Det är mycket glädjande och ett bevis på att bolaget är hållbart och välskött.

Finwire rapporterar om resultatet i artikel som ni finner på nedan länk:

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=32284&publisher=371

även Nyhetsbyrån Direkt rapporterar i följande länk för den intresserade.

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=3341&publisher=372

Vi kan också kasta en blick på statistiken för hotellet i bolaget som under januari 2022 fortsatt ligger med en beläggning på långt över 60%. Mycket goda siffror med tanke på den kris som upplevelse- och resenäringen upplever just nu med hänvisning till Covid-19 pandemin.

Slutligen; arbetena på kvarter India pågår oförtrutet och i nedan ser ni bilder på kvarteret från slutet februari månad.


Ännu har vi inte heller fått beslut i bygglovsärendet för kvarter Amhult 108:6 (kvarter ST).


På återhörande.

Maria Nord Loft
VD


Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration