Hem

Reports

Publicerat: 2021-02-26 08:30:00

Genesis IT AB: Bokslutskommuniké januari - december 2020

KRAFTIGA KOSTNADSBESPARINGAR GER BRA RESULTAT

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2020

 

  MSEK

  Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   18,4 (22,0)     18,4 (22,0)  
  Rörelseresultatet uppgick till   2,8 (3,9)     2,6 (4,2)  
  Resultat efter skatt uppgick till   2,2 (0,5)     2,0 (3,5)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,22 (0,05)     0,20 (0,35)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   12,86 (11,69)     13,91 (12,73)  
 

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2020

  MSEK

  Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   80,1 (87,6)     80,1 (87,6)  
  Rörelseresultatet uppgick till   20,9 (20,5)     21,4 (22,0)  
  Resultat efter skatt uppgick till   17,4 (14,3)     17,5 (17,9)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr   1,74 (1,44)     1,76 (1,80)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   12,86 (11,69)     13,91 (12,73)  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Funktionalitet för mobil kassa via iFenix är driftsatt.

  • Nya avtal har tecknats med bl.a. Brålanda Trä, Virserums Järn & Byggprodukter, XL-BYGG Sten & Son, XL-BYGG Nybergs Ed, Jaco Maskinservice, Nordemans Jernhandel, XL-BYGG Nykvarn, Jarla Cykel, Alviks Cykel samt Elcykelkompaniet.
 

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Avtal har tecknats med bl.a. Servicecentralen i Norrland, Racingkompaniet samt Verktygshuset i Kiruna.

  • Bolaget har påbörjat utbyggnad av huvudkontoret i Luleå.
 

KOMMENTAR FRÅN VD

Högre efterfrågan och utökade leveranser

För årets sista tre månader rapporterar vi en omsättning om 18,4 MSEK (22,0) vilket jämfört med motsvarande period 2019 är en minskning med 3,6 MSEK. Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret minskar till 2,8 MSEK (3,9). Sett till helåret gör vi dock ett något förbättrat rörelseresultat på 20,9 MSEK (20,5). Allt ovan ska naturligtvis ses i relation till den påverkan på omsättningen som det omförhandlade avtalet med Mestergruppen gett.

Verksamhet

Trots en pågående pandemi så känns det tryggt att kunna konstatera att vi har en högre efterfrågan på våra tjänster än tidigare. Tillströmningen av nya kunder har varit mycket god, särskilt under fjolårets tre sista månader och under början av 2021. Vår nya marknadsorganisation har börjat ge avtryck, samtidigt ska vi inte glömma bort att det krävs en helhetsinsats av alla i verksamheten för att se till att våra nya kunder kommer upp på banan.

Det är också väldigt glädjande att befintliga kunder växer, när den gör det är det naturligt att vi som IT-leverantör är med och bidrar, vilket naturligtvis också ger effekter på vårt resultat i slutändan.

Samtidigt som vi levererar mer tjänster och attraherar mer kunder driver vi också olika kostnadsbesparande projekt, det är en viktig del i vårt kontinuerliga arbete för att ha en god ekonomi.

Avslutningsvis är det också mycket glädjande att kunna konstatera att vi påbörjat byggprojekt för att expandera vår verksamhet här i Luleå, vi behöver mer lokalyta både för att få plats med mer personal men också för att ytterligare kunna förbättra vår leverans.

Hälsningar

Tommy Flink
VD, Genesis IT


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 08:30 CET.

Anna Kinell
010 27 27 311
ir@genesis.se

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ
Tel 010 27 27 200,
E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 35 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB

Prenumeration