Hem

Reports

Publicerat: 2021-02-26 10:56:53

Dalsspira Mejeri AB: Bokslutskommuniké 2020-01-01 2020-12-31

"Grillostens år"

Oktober-December 2020 (Oktober-December 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 742 (7 580) tkr. En omsättningsminskning med 11 % (+17 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till  
  -1 061 (-169) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -1 540 (-557) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,09) kr.
 • Soliditeten uppgick till 57,1 % (56,6 %).

Januari-December 2020 (Januari-December 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 007 (29 145) tkr, vilket motsvarar en ökning med 3 % (18 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 
  -2 038 (-1 770) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -3 735 (-3 263) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,51) kr.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Omsättningsminskning med 11 %. Dalsspiras analys av minskningen är att det är en konsekvens av förändrade köpmönster till följd av Covid -19.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • Dalsspira levererar Grillost till Sibylla. Första leveransen av Grillost till Sibylla uppgår till ett ordervärde om ca 260 tkr, samarbetets omfattning förväntas uppgå till en årsvolym på ca 20 ton Grillost. Årsvolymen kan jämföras mot en total försäljning av ca 35 ton Grillost under 2020 för Dalsspira mejeri.
 • Dalsspira inleder samarbete med Svenska Hamburgare AB om Grillost. Osten kommer att ingå i Svenska Hamburgare AB’s nya satsning på helsvenska VEGO-produkter och säljas via Svenska Hamburgare AB till dagligvaruhandel, restauranger och andra storhushåll. Volymen är svår att uttala sig om då det är en helt ny produkt för Svenska Hamburgare AB men färdiga försäljningskanaler finns upparbetade till Ica, Coop och Food Service.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade mjölkprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration