Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-03-25 20:03:19

Everysport Media Group AB: Everysport Media Group förvärvar 50% av Klövern Padel och lanserar Every Padel

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) har idag ingått avtal om att förvärva 50% av aktierna i Klövern Padel AB (Klövern Padel). Köpeskillingen uppgår till 24,25 MSEK och består dels av en kontant del (3,0 MSEK), dels en aktiedel av nyemitterade aktier i ESMG (vederlagsaktierna) (21,25 MSEK). Säljare är strategiskt viktiga personer som genom transaktionen blir aktieägare i ESMG. 50% av Klövern Padel ägs av fastighetsbolaget Klövern vars ägande förblir oförändrat. ESMG och Klövern lanserar därmed gemensamt en ny strategi för fortsatt expansion samtidigt som ett namnbyte på Klövern Padel till Every Padel planeras. Klövern Padel driver idag fem padelanläggningar i Sverige med över 30 000 kunder och har avtal om expansion under 2021 till ytterligare fyra anläggningar i Sverige.

ESMGs portfölj av högkvalitativa mediaprodukter och digitala tjänster inom SportsTech utökas nu genom investeringen i Klövern Padel. ESMG positioneras genom förvärvet inom en av världens snabbast växande sporter och nya förutsättningar skapas för framtida expansion och produktlanseringar.

Kommentar från ESMGs styrelseordförande Paul Fischbein:

"Jag är väldigt glad att kunna presentera förvärvet och det strategiska samarbetet med Klövern. Vi tror väldigt mycket på padelsportens fortsatta utveckling och påbörjade satsningen på padel för en tid sedan genom lanseringen av PadelDirekt, Padelgalan och den kommande lanseringen av vår internationella mediasajt Padel Alto. Vi tar nu nästa steg genom det 50%-iga förvärvet och ser fram emot att bygga konceptet kring Every Padel. Padel växer i popularitet och det känns stimulerande att genom denna transaktion möjliggöra för allmänheten att investera i ESMG som nu i hög utsträckning är exponerad mot den fortsatta padelutvecklingen."

Kommentar från ESMGs VD Hannes Andersson:

"Padel är här för att stanna och i många länder har resan bara börjat. ESMG blir nu tillsammans med Klövern en av de ledande aktörerna och ska positionera Every Padel som ett av de främsta varumärkena inom padel inte bara nationellt, utan även internationellt. Inom ESMG har vi utvecklat en mycket lönsam slutkundsaffär inom media och mycket av det arbetet går direkt att applicera på padelverksamheten. Jag ser nu fram emot att gemensamt med ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag ta greppet om padel på riktigt."

Kommentar från Klöverns chef för konceptutveckling, Jakob Mörndal:

"Vi ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med ESMG. Klövern Padel har vuxit mycket snabbt och tillsammans finns nu två ägare som kompletterar varandra väl för att kunna fortsätta expansionen både i Sverige och internationellt. Namnbytet till Every Padel känns naturligt när verksamheten nu även söker sig bortom Klöverns fastighetsbestånd. Padel som sport växer otroligt snabbt och nu finns alla förutsättningar på plats för att samma utvecklingstakt ska ske för bolaget."

Förvärvet i korthet:

- Klövern Padel är ett av Sveriges största bolag inom den snabbt växande sporten padel. Bolaget bedriver verksamhet genom uthyrning av bantider i egna hallar, försäljning av padelbanor, events, samt försäljning av padelrelaterad utrustning.

- Förvärvet är en del av ESMGs strategi att växa till produktområden inom SportsTech och ytterligare växa portföljens slutkundsintäkter. Klövern Padel har redan idag 30 000 kunder och kommer under 2021 passera 50 000 kunder.

- Klövern Padel är inne i en stark tillväxtfas och omsatte 2020 totalt 30,9 MSEK med ett resultat om 4,3 MSEK. Under 2021 är bolagets bedömning att verksamheten kommer att minst dubbleras i storlek.

- Namnbyte på Klövern Padel är planerat till Every Padel, villkorat av sedvanliga godkännanden.

- ESMG förvärvar 50% av Klövern Padel för en köpeskilling om 24,25 MSEK. Köpeskillingen består av en kontant del om 3,0 MSEK som finansieras av ESMGs kassa, samt 816 993 nyemitterade aktier i ESMG. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgår till 26,01 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 13,3% jämfört med stängningskursen om 30,00 SEK för ESMG på handelsplatsen Spotlight den 25 mars 2021. Teckningskursen om 26,01 SEK motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under perioden 11 mars - 24 mars 2021.

- Vederlagsaktierna kommer att omfattas av ett s.k. lock-up avtal under en period av 12 respektive 18 månader.

- Övriga 50% av Klövern Padel ägs av fastighetsbolaget Klövern.

- Säljare är Andreas Ehrnvall Consulting AB (Andreas Ehrnvall): 20%, Andersson Group AB (Hannes Andersson): 12%, JK Eriksson Consulting AB (Johan Eriksson): 10%, Aktiebolaget Björk & Blandat (Martin Björk): 5%, Camvi AB (Camilla Godberg): 3%.

- Säljare Hannes Andersson, VD i ESMG, har ej varit delaktig i förhandling och beslut å ESMGs vägnar på grund av jäv.

 - Ett aktieägaravtal med Klövern har tecknats där det bland annat framgår att ESMGs VD, Hannes Andersson, efter tillträdet, kommer att bli styrelseordförande i Klövern Padel och att ESMG tillsätter ytterligare en plats i styrelsen. Klövern tillsätter två styrelseledamöter, som utgörs av Jakob Mörndal och Erik Polding.

- ESMG kommer att konsolidera verksamheten i sina räkenskaper med start vid tillträdet.

Om Klövern Padel

Klövern Padel AB är idag ett av Sveriges största padelbolag och i dagsläget är fem hallar i drift; Librobäck (Uppsala), Fyrislund (Uppsala), Klövern Padelcenter (Kista), Klövern Padel Åby Arena (Göteborg), samt en tillfällig etablering på Scandinavian XPO (Arlanda). Mot sommaren öppnar första hallen i Jönköping och mot slutet av året planeras för tre nya hallar: i Västerås, Norrköping och ytterligare en hall i Jönköping. Under vintern 21/22 öppnar troligen den första anläggningen utomlands. Utöver hallverksamheten finns även andra intäktskällor i form av försäljning av egna banor , mäss- och eventverksamhet kring padelsporten samt försäljning av utrustning. Idag består Klövern Padel av ett 20-tal anställda.

Motiv för förvärvet

ESMGs primära verksamhetsområde är SportsTech och därinom är majoriteten av verksamheten inriktad på sportmedia. Centralt i tillväxtstrategin är den stora mängd besöks- och användardata som kommer genom koncernens över 40 sportsajter. Genom förvärvet av Klövern Padel och namnbytet till/lanseringen av Every Padel, ses stora möjligheter att kapitalisera ytterligare på den stora mängd användardata bolaget har. ESMG har idag redan mediaprodukter inom padel (PadelDirekt samt nyligen lanserade Padel Alto) och en rad synergier mellan Klövern Padels verksamhet och befintlig produktportfölj i ESMG kommer att uppstå. Inom ramen för varumärket Every Padel övervägs och undersöks dessutom nya produkter och tjänster, samt en internationell expansion till marknader där ESMG idag redan är aktiv (Nordamerika, Norden, Tyskland etc).

Huvudsakliga villkor och tidsplan

Tillträde sker 1 april 2021 och inkluderar 50% av aktierna i Klövern Padel. Köpeskilling för aktierna i Klövern Padel består av en kontant del om 3,0 MSEK samt en aktiedel om 816 993 nyemitterade aktier i ESMG. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgår till 26,01 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 13,3 % jämfört med stängningskursen om 30,00 SEK för ESMG på handelsplatsen Spotlight den 25 mars 2021. Styrelsen i ESMG kommer att fatta beslut om att emittera vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020. Genom att emittera vederlagsaktierna ökar antalet aktier i ESMG med 816 993 aktier, från, just nu, 4 542 496  aktier till totalt 5 359 489 aktier. Det motsvarar en utspädning om cirka 15,24 %.

 

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736 56 25 e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Paul Fischbein, styrelseordförande Everysport Media Group AB, e-mail: ordforande@esmg.se

Jakob Mörndal, Affärsområdeschef Konceptutveckling Klövern AB, tel: +46 73-069 70 59, e-mail: jakob.morndal@klovern.se


Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021.
 

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, InnebandyMagazinet, Everysport, Stallskriket, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB

Prenumeration