Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-08 10:37:53

New Equity Venture International AB: NEVI:s substansvärde mars 2021 67,55 kr - under perioden lämnade NEVI två innehav

Stockholm 2021-04-08


Substansvärde 2021-03-31 uppgick till 67,55 sek per aktie. 


NEVI- utveckling substansvärde*2021-03-31 281 MSEK 68 sek per aktie2021-02-28 268 MSEK 65 sek per aktie 2021-01-31 226 MSEK 54 sek per aktie2020-12-31 221 MSEK 53 sek per aktie2020-11-30 221 MSEK 53 sek per aktie2020-10-31 235 MSEK 56 sek per aktie2020-09-30 229 MSEK 55 sek per aktie 2020-08-31 237 MSEK 57 sek per aktie 2020-07-31 234 MSEK 56 sek per aktie2020-06-30 206 MSEK 50 sek per aktie2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie 2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie 2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie
2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie2018-12-31 162 MSEK 39** sek per aktie2017-12-31 109 MSEK 26** sek per aktie2016-12-31 105 MSEK 25**  sek per aktie          

Under kvartalet lämnade NEVI innehaven Zoomability och iApotek. Vidare för NEVI diskussion med potentiella tillväxtbolag om investeringar. Framleds kommer NEVI i rapporter presentera betydande innehav, övriga kommer "klumpas" ihop som övriga finansiella innehav. 


*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. **Omräknat till dagens antal aktier (4,1 miljoner aktier)-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. -Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.  
//     
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om New Equity Venture International AB

Prenumeration