Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-09 08:00:00

Calmark Sweden AB: Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 214 98 93. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se.

Från Anna Söderlunds VD-ord: ?"Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag tittar tillbaka på detta år, där trots att så många faktorer i omvärlden har ändrats, så har Calmark klarat av att växa och slutföra många svåra och komplicerade uppgifter. De viktigaste måste vara att vi CE-märkte vår första produkt Neo-Bilirubin och tog våra första ordrar. Det visar inte bara att vi kan utveckla produkter, utan att de dessutom är efterfrågade av marknaden. Under året har vi skrivit ett antal distributörsavtal, både i Norden, Mellanöstern och med Via Global Health som jobbar globalt i låg och medelinkomstländer."

Årsredovisningen på svenska finns bifogad som pdf-fil. En engelsk version kommer att publiceras före årsstämman som hålls i Karlstad den 18 maj. 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Calmark Sweden AB

Prenumeration