Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-22 09:34:41

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience erhåller nytt patent i USA för vaccinteknik

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”bolaget”) har erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan ”Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles” av det amerikanska patentverket (USPTO). Patentet omfattar flera effektiva sätt att fästa molekyler till celler eller vesiklar från gramnegativa bakterier och är ett komplement till bolagets tidigare godkända patent för plattformsteknologin BERA.

Abera Bioscience är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på sina innovativa och patentskyddade teknologiplattformar. Dessa gör det möjligt att dekorera bakterieceller eller vesiklar (s.k. OMV) med molekyler t.ex. antigen, för att därigenom designa nya vacciner. Celler eller vesiklar är vektorer som fungerar som bärare in i kroppen och stärker effekten av de sjukdomsspecifika antigen som är kopplade till vektorn.

- Den teknologi som nu får patentgodkännande i USA är en uppgradering av vår teknologiplattform och gör det möjligt för oss att fästa betydligt större och mer komplicerade molekyler till vektorer. Dessutom kan vi fästa mångdubbelt fler molekyler på ytan av varje vektor. Uppgraderingen innebär att vi kombinerar vår teknologi med system för att binda samman proteiner. Dessa system bygger på ”proteintaggar” som placerats på såväl vektor som molekyl och som hakar i varandra. Vi har på så sätt skapat en plug’n’play-liknande plattform där vi kan fästa komplexa antigen från olika källor likväl som antikroppar och nanopartiklar till våra vektorer och därigenom snabbt designa nya profylaktiska och terapeutiska vacciner, förklarar Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Patentet kommer enligt beskedet gälla till och med 2038. Ansökan för patentskydd i Europa är också inlämnat men ännu ej behandlat av myndigheterna.  

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår – pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Prenumeration