Hem

More from the company

Publicerat: 2021-05-27 13:57:50

Amhult 2 AB: Amhult 2; Månadsrapport maj, 05-2021

Den 4 maj publicerade bolaget delårsrapport för kvartal 1, 2021.

Vi är mycket nöjda med att kunna presentera att bolagets intäkter under perioden januari till mars uppgick till 15 470 (12 450) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 7 478 (4 341) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 1,09 (0,63) kronor. Finwire rapporterade om resultatet i bifogad länk:

och konstaterar att ”hyresintäkterna steg till 14,3 miljoner kronor (11,6), en ökning med 23,3 procent mot föregående år. De totala intäkterna steg till 15,5 miljoner kronor (12,5). Driftnettot ökade till 10,8 miljoner kronor (8,9), en ökning med 21,3 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet steg till 7,7 miljoner kronor (5,5), en ökning med 40 procent mot föregående år. Värdeförändringar på fastigheter var noll kronor, i likhet med motsvarande kvartal i fjol. Resultatet efter skatt blev 7,5 miljoner kronor (4,3), en ökning med 74,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,09 kronor (0,63), vilket innebär en ökning med 73,0 procent mot föregående år”.

Perioden har förlöpt enligt plan och vi levererar ett resultat som vi är mycket nöjda med. Under årets första månader har fokus bland annat varit på att ta fram ytterligare handlingar inför bygglov kvarter Spitfire samt att sammanställa förfrågningsunderlag för detta kvarter med ca 80 lägenheter som nu sänts ut till entreprenörer för offert på totalentreprenad. Upphandling av kvarteret beräknas ske under juni månad för en uppstart av projektering under augusti eller september månad. Produktionstid beräknas till ca 24 månader.

Vidare har projekteringsarbeten av kvarter H, fortsatt benämnt kvarter Hercules inletts. Tidplan är att ha en färdig bygglovshandling framme till juni månad för att därefter lämna in bygglov till strax före semestern juli 2021.

Vi kan också rapportera en kul nyhet från sponsringssidan. Amhult 2 är ett lokalt förankrat bolag och som sådant känner vi ett stort engagemang för den stadsdel vi arbetar i och med. För oss har ett sätt att synas och verka för trivsel och aktivitet i området varit att stödja idrotten i stadsdelen och då gärna ungdomsidrotten. Amhult 2 har agerat som sponsor i Torslanda IK. Torslanda IK som ägnar sig åt fotboll och i mindre omfattning bordtennis vars hemmaarena är Torslandavallen.
Torslanda IK F07 har nu fått äran att vara Bollkullor i finalen av UEFA Women’s Champions League. Finalen spelades på Gamla Ullevi den 16 maj mellan Chelsea och Barcelona.  Det finns ett reportage på ca 3 min på Lilla Sportspegeln. För er som är nyfikna så kan Ni ta er en titt via denna länk. Amhult2 är också med på ett litet hörn!
 
Den sista veckan i maj lämnade vi också in bygglov för kvarter Hercules till Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad om en BTA om 3 758 m2 och 39 bostäder. Kvarteret planeras med källarparkering för bostädernas bilar. Preliminär tidplan är att upphandling av kvarter H skall ske under hösten 2021.

 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration