Hem

Reports

Publicerat: 2021-05-28 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari-mars 2021

Fortsatt kundtillströmning

KVARTALET JANUARI - MARS

 

  MSEK

Moderbolaget Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (22,6)   15,5 (22,6)  
  Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (6,8)   2,2 (7,1)  
  Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (5,6)   2,2 (5,9)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr 0,20 (0,57)   0,22 (0,59)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr 13,06 (12,26)   14,13 (13,32)  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Abete med utbyggnad av bolagets lokaler i Luleå är påbörjat.

  • Monitor affärssystem har utökat sitt aktieinnehav i Genesis IT.

  • Avtal har tecknats med bl.a. Verktygshuset i Kiruna, Servicecentralen i Norrland samt Racingkompaniet.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Avtal har tecknats med bl.a. Lidköpings cykeltjänst, Cykelcentralen i Kristianstad, XL-BYGG Hilmer samt Mobergs Bygghandel.

 

KOMMENTAR FRÅN  VD

Fortsatt kundtillströmning ger tillförsikt om framtiden

För årets första tre månader rapporterar vi en omsättning om 15,5 MSEK (22,6). Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret hamnar på 2,2 MSEK (6,8). Under fjolåret omförhandlades avtalet med Mestergruppen och förändringarna är en naturlig effekt av detta. Tillströmningen av nya kunder har varit god under kvartalet, något vi såg under den senare delen av fjolåret och som även fortsatt under början av det nya året. 

Verkamhet
Det känns naturligtvis positivt att kunna konstatera att vi över en längre tid haft en högre efterfrågan på våra tjänster än tidigare. Tillströmningen av nya kunder är fortsatt god och vi jobbar vidare för att det ska fortsätta vara så. Det pågår naturligtvis ett flertal parallella implementationsprojekt för att få igång kunderna i sin nya, molnbaserade, affärssystemmiljö. Vi har dock fått skjuta några utav dessa längre fram i tiden pga. pandemin, i det omfattande arbete som ett systembyte innebär går det tyvärr inte att utföra alla arbetsmoment online.

Som vi tidigare nämnt i vår bokslutskommuniké pågår ett byggprojekt för att expandera vår verksamhet, vi hoppas kunna erbjuda er bilder från bygget vad tiden lider och hoppas naturligtvis att tidplanen håller så att vi i en förhoppningsvis corona-fri höst kan välkomna både medarbetare, kunder och andra intressenter till invigningen. 

Hälsningar

Tommy Flink
VD, Genesis IT


 

Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-28 08:30 CET.

För ytterligare information
Anna Kinell
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 200

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,
E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

 

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. 

Genesis IT grundades 1998, har cirka 35 anställda och huvudkontor i Luleå. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB 556138-5393, och från och med 2017-03-30 är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB 559092-4642. Genesis IT är sedan år 2010 noterat på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB

Prenumeration