Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-29 14:31:37

Spermosens AB (publ): Spermosens beviljas bidrag från Vinnova

Spermosens AB (’Spermosens’) meddelar idag att bolaget beviljats bidrag från Vinnovas utlysning om ”Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021”.

Efter projektredovisning samt utvärdering av Vinnova, har beslut idag meddelats att Spermosens har beviljats 500 000 kronor i bidrag som stöd för att realisera utvecklingen och kommersialiseringen av produkter, för hjälp inför IVF-behandlingar. Bidraget betalas ut i två omgångar under projektets löptid, med start i juli 2021. Inför den första utbetalningen måste Spermosens bekräfta åtagande att genomföra projektet ”Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021” enligt beslutet och att projektet är startklart.

“Spermosens som nyligen noterades på Spotlight Stock Market, har som målsättning att väsentligt förbättra möjligheterna för par som genomgår IVF-behandlingar. Vinnova har bedömt att Spermosens målsättning uppfyller utlysningens bedömningskriterier väl och finansierar därmed enligt ansökan. Vi är mycket tacksamma för detta stöd som ytterligare stärker utvecklingen framåt mot vår första färdiga produkt under 2021 och planerad marknadslansering under 2022”, säger John Lempert, VD för Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com
Spermosens, som grundades 2018, utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Den patentansökta teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i äggceller. Spermosens första produkt, JUNO-Checked, består av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser bindningskapaciteten till äggcellen vilket möjliggör ett individualiserat val av lämplig fertilitetsbehandling baserat på den uppmätta bindningskapaciteten.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Prenumeration