Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-10 14:57:37

Veteranpoolen: Produktionsdata för maj 2021

Veteranpoolen AB producerade ca 85 500 timmar under maj 2021 att jämföras med ca 68 000 timmar maj 2020. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Veteranpoolen

Prenumeration