Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-17 15:38:25

MoveByBike Europe AB: Styrelsen köper aktier i MoveByBike Europe AB

Styrelsemedlemmar i MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har köpt aktier över marknaden till ett värde om totalt cirka 240 TSEK. Pris per aktie har vid köpen varierat mellan 3,22 SEK per aktie och 4,16 SEK per aktie.

Behdad Ansari, styrelseordförande i MoveByBike, kommenterar

”Jag har varit aktiv i Bolaget sedan 2017 och har varit en del av den resa som MoveByBike gjort de senaste åren. Utvecklingen i Bolaget har varit fantastisk och de samarbetsavtal som finns i Bolaget är fina, samtidigt som vi ser bra utveckling även framöver. MoveByBike är bara i början av sin resa och jag ser långsiktigt på min investering, varför jag i detta läge valt att utöka mitt innehav.”

Aktieinnehav efter förvärv

De styrelsemedlemmar som köpt aktier är Behdad Ansari, via sitt helägda bolag DAMS NORDIC AB, Johan Wedin och Nils Wedin. Parternas ägande efter dessa förvärv redovisas nedan.

Aktieägare Totalt antal aktier efter förvärv % av totalt antal aktier i Bolaget efter förvärv
DAMS NORDIC AB 1 469 764 17,95
Johan Wedin 922 442 11,26
Nils Wedin 640 490 7,82

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB

Prenumeration