Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-09 12:34:31

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group (SMG) ingår icke-bindande avsiktsförklaring om ett förvärv som omsätter 14-16 Mkr på årsbasis

SMG har ingått icke-bindande avsiktsförklaring, s.k. "Letter of Intent", avseende ett förvärv som omsätter 14-16 Mkr på årsbasis. Målbolaget har en rörelsemarginal (EBIT) om ca 8-10%.

Avsiktsförklaringen har som mål att parterna ska förhandla fram slutliga villkor i syfte att genomföra förvärvet till slutet av Q3 2021. Förvärvet kommer – givet att det genomförs – stärka SMG:s bredd och spets inom vissa prioriterade affärsområden samt kundgrupper.

– Som vi kommunicerat tidigare har vi som ambition att fördubbla verksamhetens storlek till 2022. Vi har som del av den resan träffat på flera fina bolag som är intresserade av att ansluta till SMG. Vår förhoppning är därför att denna avsiktsförklaring ska landa i en affär i slutet av Q3 i år och därmed ytterligare bidra till vår lönsamma tillväxtresa, säger Anders Brinck, VD för SMG.

De huvudsakliga steg som återstår för att genomföra förvärvet inkluderar att förhandla fram slutliga villkor, att genomföra slutlig Due Diligence ("DD") samt att villkor med mera godkänns av SMG:s styrelse.  

Mer detaljerad information kommer att kommuniceras förutsatt att förvärven genomförs. Skulle SMG välja att inte slutföra ovan nämnda förvärv kommer detta omgående att kommuniceras till aktiemarknaden.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, 3D-visualisering, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration