Hem

Reports

Publicerat: 2021-08-27 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari-juni 2021

FORTSATT KUNDTILLSTRÖMNING

KVARTALET APRIL - JUNI 2021

  MSEK

Moderbolaget Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   16,5 (22,6)     16,5 (22,6)  
  Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (6,6)   0,9 (6,9)  
  Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (5,6)   1,0 (5,7)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,08 (0,56)     0,10 (0,57)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   12,50 (12,24)     13,59 (13,32)  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Arbete med utbyggnad av bolagets lokaler i Luleå fortskrider.

  • Avtal har tecknats med bl.a. XL-BYGG Hilmer, Cykelcentralen i Kristianstad & Mobergs Bygghandel.

  • Årsstämman, som hölls i Luleå 6 maj, beslutade om utdelning om 0,64 kr (0,58) per  aktie, motsvarande totalt ca 6,4 Mkr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Inga väsentliga händelser

 

KOMMENTAR FRÅN  VD
 

Ett Genesis som står väl rustat inför framtiden

För årets andra kvartal rapporterar vi en omsättning om 16,5 MSEK (22,6). Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret hamnar på 0,6 MSEK (6,6). Under fjolåret omförhandlades ett större avtal och förändringarna är en naturlig effekt av detta.

Verksamhet

Under kvartalet har vi haft tillströmning av en del nya kunder, främst från de butikskedjor där vi redan haft färdiga ramavtal. Pandemin har gjort det fortsatt svårt att träffa helt nya kunder men vi har dock haft en helt acceptabel tillströmning av nya kunder inom befintliga kedjor. Det är glädjande att vårt byggprojekt går framåt, trots en del inledande förseningar främst från myndighetshåll. Vi räknar med att kunna flytta in kring årsskiftet, detta i kombination med bolagets starka ekonomi gör att vi står väl rustade inför framtiden.

Vi har tidigare nämnt att pandemin orsakat en del förseningar i vissa implementationsprojekt, det här är något som vi hoppas kunna få rätsida på under hösten förutsatt att läget med pandemin fortsatt utvecklas positivt. Utöver detta ser vi ut att kunna leverera en hel del ny funktionalitet inom ramen för iFenix affärssystem som förhoppningsvis ska generera större kundnytta och bättre kundupplevelse.

Hälsningar

Tommy Flink

VD, Genesis IT
 


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-27 08:30 CET.

Anna Kinell

010 27 27 311

ir@genesis.se

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ
Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB

Prenumeration