Hem

More from the company

Publicerat: 2021-08-27 08:33:13

Amhult 2 AB: Månadsrapport augusti, 08-2021

Välkommen tillbaka till augusti. Och det är ju en trevlig vardag med många projekt igång som vi återvänder till. Vi har haft arbete pågående på både kontor och byggen under hela sommaren även om den stora delen av styrkan har haft en välförtjänt juli semester. 

Den 24 augusti ägde styrelsemöte i Amhult 2 rum och därefter publicerades den 27 augusti delårsrapport för januari-juni 2021. Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 30 557 (24 441) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 12 343 (8 949) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,80 (1,31) kronor per aktie. Den fullständiga rapporten finns på Amhult 2:s hemsida. 

Under perioden har bolaget även arbetat vidare med byggnationerna i kvarter India och skrivande stund har vi endast 7 stycken kvarvarande lägenheter i projektet. Det finns ett stort intresse för dessa och vi räknar med att skriva färdigt kontrakten fram till oktober då inflyttningen sker i det första trapphuset.

Vi har även tecknat ett hyresavtal med hyrestagare till vår kvarvarande lokal i kvarter Radarflyget 2. Kontraktet löper från och med oktober 2021 och vi har därefter inga vakanser i vårt hyresbestånd. 

Amhult 2 har nu tecknat ett entreprenadavtal med Veidekke AB avseende nybyggnation av kvarter Spitfire, Amhult 108:6. Bygglov är beviljat. Kvarteret omfattar ca 6 692 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Fastigheten kommer att bestå av 75 lägenheter samt 5 radhus i tillsammans två hus. Kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter och radhus med egen ingång. Kv. Spitfire byggs med en grön gård för de boende och är beläget centralt i Amhult i direkt anslutning till handel och kommunikationer och samtliga lägenheter har antingen uteplats eller balkong. Som totalentreprenör för entreprenaden har Veidekke AB utsetts och entreprenaden kommer att inledas under hösten och skall vara färdigställd under våren 2023. 

Vi har också fått några frågor beträffande Mark- och miljööverdomstolens avslag på Cementas ansökan om kalkstensbrytning på Gotland. Och hur det skulle kunna påverka Amhult 2:s verksamhet. Bakgrunden är att detta bedöms ha stor påverkan på tillgången till cement, produkten så viktig för byggnation av nya bostäder, infrastruktur och tex. vindkraftverk då Cementa står för ungefär tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige. Regeringen har därefter meddelat att de förlänger Cementas brytning med åtta månader efter att kommit fram till att en abrupt nedstängning av kalkbrytningen i Slite på kort sikt skulle få stora samhällskonsekvenser, inte minst för den svenska byggindustrin. I dagsläget med nuvarande upphandlade produktioner har vi inte aviserats några förändringar.

Jag vill också slå ett slag för att Amhult 2 presenteras på Aktiespararnas evenemang Kvinnokvällen i Göteborg den 31 augusti. Ni kan se evenemangen live. Ni finner mer information på vår hemsida under nedan länk.https://www.amhult2.se/finansiell-information/

En annan knivig fråga som vållar huvudbry. En del aktieägare uttrycker önskemål om att bolaget skall kommentera aktiekurskursen. Principiellt styr marknaden aktiekursen och vi varken kommenterar denna eller kan påverka kursen. Vårt fokus är som alltid den goda affären och att införtjäna mesta möjliga pengar på bästa möjliga och effektiva sätt. Vad vi däremot kan konstatera är att den som väljer att investera i Amhult 2 får en god rabatt på aktien. Kurs per 210824 var 80,60 och substansvärdet per aktie per bokslut 201231 var 91,64 kronor. Enkelt uttryck får en köpare av en aktie i Amhult 2 ca 11 kronor ”på köpet” vid ett köp av en Amhult 2 aktie den 24 augusti. 

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration