Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-03 08:59:00

Micropos Medical AB: Micropos Medical får FDA godkännande för RayPilot HypoCath

Micropos Medical har fått godkänt av FDA för sin 510k ansökan gällande försäljning och marknadsföring av RayPilot med HypoCath i USA.

Bolagets VD, Thomas Lindström, säger;

 ”Vi är otroligt stolta, glada och tacksamma för detta godkännande. USA är den största marknaden när det gäller behandling med strålterapi. Det är också den marknad med flest nya prostatacancer fall per år, över 200.000.

Det amerikanska ersättningssystemet ändras nu också stegvis från att tidigare ha ersatt antalet tillfällen en patient strålbehandlas till att tydligt premiera färre antal behandlingstillfällen, d.v.s. hypofraktionering”.

Sammantaget innebär detta en stor möjlighet för oss att marknadsföra RayPilot med HypoCath på ett antal nya marknader. Vårt system tillför träffsäkerhet och precision med minimal biverkan. Nu skall vi fortsätta arbetet med att utforma vår globala marknadsstrategi och etablera fler lokala nyckelpositioner, fortsätter Thomas.

Arbetet med att definiera vägar in på den amerikanska marknaden har påbörjats.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

 

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Micropos Medical AB

Prenumeration