Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-08 09:38:57

Provide IT Sweden AB: Årsredovisning 2020.04.01-2021.03.31

Provide IT Sweden AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 20200401-20210331.  Som tidigare kommunicerat uppdagades det under revisionen justeringar av helåret. Årsvinsten minskades med ca 404 tkr. 

Se bifogad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration