Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-16 08:50:45

Shortcut Media AB: SMG ingår avtal med Dividend Sweden om ägarspridning och kapitaltillskott

Shortcut Media Group (SMG) har idag ingått avtal med Dividend Sweden om ägarspridning och kapitalinjektion. Totalt kommer ca 750 000 SMG-aktier att delas ut till Dividend Swedens ca 7 200 aktieägare, samtidigt som SMG tillförs 2,25 Mkr.

I samband med att SMG förvärvar 100% av Stark Film har styrelsen i SMG ingått avtal med Dividend Sweden (Dividend) om ägarspridning och kapitaltillskott. Avtalet innebär att Dividend tecknar aktier i SMG för 4,25 Mkr, vilket erläggs genom en kombination av kontanter och kvittning.

Total utspädning från avtalet med Dividend Sweden väntas bli ca 8,3%, samtidigt som ca 750 000 av de tecknade SMG-aktierna kommer att delas ut till Dividends 7 200 aktieägare. Det kommer innebära att antalet aktieägare i SMG ökar väsentligt från dagens ca 570 ägare. Något som väntas innebära ökad handel i, intresse för samt likviditet i SMG-aktien framöver.

– Shortcut Media är ett spännande bolag listat på Spotlight Stock Market, men som inte fått den uppmärksamhet bolaget förtjänar. Samtidigt som vi investerar i Shortcut Media kommer vi att ägarsprida aktier till våra aktieägare för att de ska få möjligheten att vara delaktiga som ägare i ett mediabolag med stark tillväxt, säger Bo Lindén, VD på Dividend Sweden.

– SMG befinner sig i en otroligt spännande tillväxtfas, både organiskt och genom förvärv. I takt med att vi växer snabbt vill vi nu utöka vår ägarkrets, för att öka likviditen i SMG-aktien. Samtidigt vill jag passa på att varmt välkomna alla nya aktieägare till att följa med på nästa steg i vår tillväxtresa, säger Anders Brinck, styrelseordförande för Shortcut Media Group.

Antalet aktieägare i SMG kommer att ökas så snart Dividend Sweden beslutat om utdelning av aktierna i SMG, vilket väntas ske inom sex veckor från dagens datum.

Om Dividend Sweden

Dividend Sweden har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. Mer information finns på www.dividendsweden.se.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Stark Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

SO

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration