Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-16 08:52:54

Abera Bioscience AB: Aberas nya vaccinplattform valideras i nypublicerad doktorsavhandling

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") fortsätter att utveckla sina vaccinplattformar tillsammans med framstående universitet och nu har en doktorsavhandling av Lucille F. Van Beek från Radboud University publicerats som beskriver flera forskningsframsteg inom innovativ design av vacciner. En av de ingående publikationerna, som ännu ej publicerats i en vetenskaplig tidskrift, beskriver goda resultat från prekliniska studier med en intranasal vaccinkandidat mot pneumokocker baserad på Aberas senaste vaccinplattform med proteinkroppar. Abera har flera patent som skyddar plattformen, varav ett är godkänt i USA vilket bolaget tidigare kommunicerat.  

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Den senaste vaccinplattformen gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar. Antigen är de  patogenspecifika komponenterna i vacciner som framkallar immunsvar. Proteinkroppar är nanostora, aggregerade, proteinpartiklar som levereras in i kroppen som vaccin. Fördelarna med vaccin som bygger på proteinkroppar är den stora mängd antigen som kan levereras in i kroppen och dess nanopartikel-struktur som främjar starkt immunsvar. Dessutom är vacciner baserade på proteinkroppar mycket kostnadseffektiva att producera.

I en doktorsavhandling av Lucille F. van Beek från Radboud University publiceras resultat från pre-kliniska studier på vaccinkandidater mot pneumokocker som görs med Aberas vaccinplattform och ges som vaccin via näsan. Flera olika antigen mot Streptococcus pneumoniae produceras som proteinkroppar, var för sig och i kombination med varandra, och administreras via näsan i in vivo-studier. Resultaten visar på immunsvar och ett starkt skydd mot kolonisering (tillväxt av bakterier) i näsans slemhinna och ett överlägset skydd jämfört med vaccin baserat på antigen i löslig form.

”Vi har under flera år utvecklat den här vaccinplattformen och testat den parallellt med våra övriga projekt för att erhålla proof-of-concept. De goda resultat som den här plattformen levererar är mycket tillfredställande och väl värda att arbeta vidare med. De övre luftvägarna är ofta inträdesporten för patogener som sedan förökar sig och sprids i övriga delar av kroppen och orsakar sjukdom. Genom att skapa ett skydd och hindra bakterietillväxt i slemhinnorna i de övre luftvägarna angrips problemet på ett tidigt stadium och kan därmed hindra sjukdom”, förklarar Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience AB.

Länk till doktorsavhandlingen:
https://hdl.handle.net/2066/233561


 

För mer information om Abera, vänligen kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett  vaccin mot pneumokocker som befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Prenumeration