Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-17 14:15:36

NFO Drives AB: NFO Drives ökar takten i utvecklingsarbetet

Efter sommarens framgångsrika nyemission om 15 MSEK har vi fått resurser att snabbare genomföra ett antal åtgärder för att öka försäljningen. Vi har också genom att få in ett antal långsiktiga aktieägare såsom Grenspecialisten AB, ökat den finansiella stabiliteten och erhållit fler kontaktytor.

Vi fokuserar för närvarande på våra produkter och har därför slutit konsultavtal med AFRY, och står i begrepp att anställa en person till på utvecklingsavdelningen. Vi kommer att under hösten med hjälp av ovanstående konsultföretag påbörja arbetet med att ta fram nya modeller av frekvensomriktare med en ny mekanisk konstruktion, vilket ger en snabbare sammansättning av produkterna samt lägre tillverkningskostnader. Detta gör att vi har goda förhoppningar om att våra produkter kommer bli än mer konkurrenskraftiga.

Vi har också inlett arbetet med att få en (Underwriters Laboratories) UL-certifiering till stånd av våra produkter, vilket möjliggör för några av våra stora (Original equipment manufacturer) OEM-kunder såsom De Laval och Saab, att använda sig av vår utrustning vid försäljning till länder som USA. Tidigare har vår försäljning till deras kunder varit begränsad till Europa och länder där CE-märkning används. Genom UL-certifiering av våra produkter öppnas nya möjligheter på marknader där våra kunder för närvarande är aktiva. Vi beräknar att en UL-certifiering kan uppnås inom ca 18 månader. Vid full effekt av UL- certifiering på alla våra produkter bedömer vi det som möjligt att öka försäljningen med 30%.

Den positiva trenden i försäljningen under våren har fortsatt in i Q3. I Tyskland har våra försäljningsansträngningar resulterat i den första större ordern om ca 0,5 MSEK från Bauer Resources. Vi kan också glädja oss åt att flera av de kunder som drabbades hårt av pandemin nu återkommer med nya order. Bland dem kan nämnas - en av NFO Drives historiskt sett största kunder - vattenfontäntillverkaren OASE Living Water (order 0,2MSEK som bokförs Q4). Vi noterar också att behovet av vår teknik ökar inom många områden och att antalet förfrågningar ökar.

Johan Braun

VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB

Prenumeration