Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-21 15:06:38

Micropos Medical AB: Micropos Medical AB. Korrigerar felaktigt kommunicerat datum för tredje kvartalsrapporten 2021.

Korrigering av felaktigt rapportdatum för Q3. Rätt datum skall vara 30/11 2021.
 

Sedan tidigare har Micropos Medical via sin hemsida publicerat rapportkalender för år 2021 samt första delen av 2022. I denna kalender framgår det att bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021 skall publiceras 30/11. I kvartalsrapport för andra kvartalet skrevs felaktigt att samma rapport utkommer 31/10.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Micropos Medical AB

Prenumeration