Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-28 09:08:34

Sustainion Group AB: Sustainion Group får förlängd option för följdinvestering i power managementbolaget eSite Power Systems AB

Sustainion Group AB som i juli tecknade 5 608 st aktier, motsvarande 3 000 280 kr, i power managementbolaget eSite Power Systems AB (”eSite”) har nu fått sin option om att investera ytterligare 7 Mkr till samma villkor förlängd till 2021-11-15.

Sustainion ser stor potential i den rådande elektrifieringstrenden och har identifierat eSite som ett spännande bolag med stora möjligheter. eSite är ett ledande bolag inom kraftförsörjning av mobilmaster i länder/regioner med instabil elförsörjning där man med sin produkt bl.a. halverar dieselförbrukningen i befintlig kraftförsörjning med dieselgeneratorer.

I juli investerade Sustainion 3 Mkr i eSite med en option om att investera ytterligare 7 Mkr senast 2021-09-30 till samma villkor. Nu har bolagen valt att förlänga optionen till 2021-11-15 för att än bättre hinna utreda Sustainions möjligheter att stötta eSite i dess fortsatta tillväxtresa. Nyttjas optionen så går Sustainions ägarandel i eSite upp från 4,9 % till 14,7 %.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration